Terug naaar Tijdmachine

1978

Biezelaar (Rijen)

De straatnaam Biezelaar verwijst naar een oude veldnaam. Biezen is een benaming voor oevergewassen. Laar betekent een open plek in een bos, vooral op een laaggelegen of bosachtig, moerassig terrein.
Op 21 december 1978 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Biezelaar te geven.