Terug naaar Tijdmachine

1981

Breebroek (Rijen)

De straatnaam Breebroek verwijst naar een oude veldnaam. Breed en broek duiden op laaggelegen land. Broek is oorspronkelijk moeras, laaggelegen drasland, waterland. Door het wassen van nabijgelegen rivieren of beken liep het steeds onder. Het was begroeid met kreupelhout, biezen, lis en riet en dergelijke.
Op 27 oktober 1981 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Breebroek te geven.