Terug naaar Tijdmachine

1999

De Uitvang (Rijen)

De naam De Uitvang is gebaseerd op een oude veldnaam. Een uitvang was een nieuwe ontginning bij een al bestaande ontginning. Het werd wel omschreven als ‘uitbreiding van een individueel bezit of gebruik, ten koste van de gemeentegrond’ of ‘oorspronkelijk deel van de gemene, niet ontgonnen grond, later deel van een straat of erf, door den grondgebruiker ingepalmd, nieuw ontgonnen land’. Vaak werd de term gebruikt voor vrij kleine ‘innamen’ van bijvoorbeeld een stuk van een straat, maar hier gaat het om een groot gebied van moerasgrond. In de cijnsboeken van de Heren van Breda komt uitvang regelmatig voor om daarmee een klein stuk grond aan te duiden, ingenomen van een straat of de vroente, om bijvoorbeeld een kooi op te zetten.
Op 26 mei 1999 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam De Uitvang te geven.