Terug naaar Tijdmachine

1999

Den Butter (Rijen)

De straat die nu Den Butter heet heeft in de loop der jaren verschillende namen gehad. In 1827 was dit Venstraat, daarna Moerstraat, Langenbergscheweg en nu Den Butter. Door de aanleg van de oostelijke rondweg is aan de overgebleven straat de naam Den Butter toegekend. De naam Den Butter is afgeleid van de veldnaam/toponiem Den Buterd. In een acte van 1847 staat Buterd als akkernaam en is afkomstig van een familienaam, familie de Buter.
Op 15 juni 1999 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Den Butter te geven.