Terug naaar Tijdmachine

1994

Koolaspad (Rijen)

De naam Koolaspad verwijst naar de zogenaamde kolenbreker die vroeger langs dit pad lag. Een kolenbreker brak grote brokken steenkool in kleinere stukken, zodat ze voor diverse doeleinden gebruikt konden worden. Een kolenbreker kon ook vervuiling, zoals steen of lei, uit steenkool halen.
Op 7 juni 1994 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Koolaspad te geven.