Terug naaar Tijdmachine

1994

Hippelpad (Gilze)

Het Hippelpad was vroeger een pad dat de inwoners van Nerhoven, Hulten en Haansberg als kerk- en schoolpad gebruikten. Het smalle pad liep langs de akkers en werd door de boeren dikwijls kapot geploegd. Gevolg was dat de gebruikers soms moesten 'hippelen'. Hippelen betekent in het Middelnederlands springen of huppelen.
Op 20 juni 1994 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Hippelpad te geven.