Terug naaar Tijdmachine

1974

Krekelhorst (Rijen)

De straatnaam Krekelhorst kwam in de 18e eeuw al voor als veldnaam. Horst is een oorspronkelijke aanduiding voor een bodemverheffing, doorgaans begroeid met bomen of struiken. De meeste namen met -horst komen dan ook voor in combinatie met boom- of struiknamen. Mogelijk kwamen er hier in het aanwezige struikgewas vroeger veel krekels voor.
Op 8 april 1974 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Krekelhorst te geven.