Terug naaar Tijdmachine

1974

Mosselaar (Rijen)

De straatnaam Mosselaar is gebaseerd op een oude veldnaam. 'Mos'duidt een poel of moerassige grond aan. De betekenis van laar kun je op diverse manieren uitleggen: bosachtig, moerassig terrein, of open plek in een bos voorzien van een of meerdere waterplassen.
Op 8 april 1974 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Mosselaar te geven.