Terug naaar Tijdmachine

1975

Leibeemd (Rijen)

Zoals zoveel straatnamen in de gemeente Gilze en Rijen is ook de straatnaam Leibeemd gebaseerd op een oude veldnaam. De betekenis ervan is laagland aan of in de buurt van een lei. Een beemd is een drassig weiland in een moergebied of beekdal.
De beemden langs de lei in het Rijens Broek liepen ieder jaar onder water. Het achterblijvende slib maakte die beemden nog een beetje vruchtbaar.
Op 11 augustus 1975 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Leibeemd te geven.