Terug naaar Tijdmachine

1975

Mosstraat (Rijen)

De naam Mosstraat verwijst naar een oude veldnaam. 'Mos' duidt een poel of moerassige grond aan. In 1767 wordt al gesproken over de 'Mosstraet'.
Op 11 augustus 1975 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Mosstraat te geven.