Terug naaar Tijdmachine

1963

Venneweg (Rijen)

Bij de aanleg van de spoorlijn in 1863 werd deze straat, parallel aan de spoorlijn, Parallelweg genoemd. Later, in 1948 kreeg dit gedeelte de naam Spoorlaan Noord en als gevolg van een reconstructie in 1963 van de Spoorlaan Noord heette dit huidige stuk voortaan de Venneweg.
In de Middeleeuwen kende het gebied in Brabant met zandgrond veel vennen of heidemeertjes. Denk bijvoorbeeld maar aan de Oisterwijkse vennen. Voor de uitbreiding van de landbouwgronden werden bossen gerooid. Daardoor kreeg de wind vrij spel en landbouwgebieden verstoven. In Rijen lag in die tijd ook een ven; de wind verplaatste het over het vlakke land en het verdween tenslotte. Vanwege die verplaatsing noemden de bewoners dit ven ‘t Vliegende Venne. Nadat omwonenden het ven hadden gedempt, bleef de naam ’t Vliegende Venne voor dit gebied in gebruik.
De straatnaam Venneweg herinnert dus aan een periode uit de geschiedenis van Rijen.
Oud-Rijenaren noemen deze straat ook nog wel 'Strontstrôtje'. Die naam gaat terug naar de 19e eeuw. Gilze en Rijen was overwegend een agrarische gemeente; mest voor de landbouw was het belangrijkste product. Maar rond 1880 gingen de landbouwers uit de gemeente over op bemesting met beer; andere bemestingsmethodes waren mislukt. Vanuit Breda en Rotterdam werden hele wagons beer aangevoerd en opgeslagen in daarvoor bestemde putten. In 1899 werden nog 188 wagons beer in Rijen aangevoerd, maar daarna gingen de boeren al snel over op andere meststoffen en raakte beer in onbruik. Niemand zal zich erover verbazen dat de straat waar deze kwalijk riekende stoffen werden opgeslagen, in de volksmond de naam 'Strontstrôtje' kreeg.
Op 19 december 1963 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Venneweg te geven.