Terug naaar Tijdmachine

1963

Meierstraat (Gilze)

Deze zijstraat van de Oranjestraat is genoemd naar de meier (rentmeester) van de Abdis van Thorn. De meier was haar plaatsvervanger en hoofd van haar schepenbank, Den Ouden Hof van Gilze. De meier moest haar belangen en die van de abdij behartigen. Daarbij ging het om de onroerende goederen en de rechten daarop, zoals de tiendrechten van de abdis en het kapittel. De meier koos zeven schepenen, die samen Den Ouden Hof van Gilze vormden.
Op 23 oktober 1963 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Meierstraat te geven.