Terug naaar Tijdmachine

1981

Zaaren (Rijen)

De straatnaam Zaaren is gebaseerd op een oude veldnaam. De benaming 'Zaren' komt al voor in het cijnsboek van Gilze en Rijen uit 1456, 'ten riden in de zaren noordwaarts van de Bredaesche strate'. Ook aan de Dongenseweg lag een stuk hei dat Zaren of Saren genoemd werd.
Zaar is een afgeleide van 'zegge'. Zegge of snijgras behoort tot de familie van de cypergrassen. De meeste soorten groeien op zure, vochtige bodem. Het hooi van de beemden waar veel zeggen groeiden, was vrij waardeloos.
Op 27 oktober 1981 viel het besluit om deze straat in Rijen de naam Zaren te geven.