Terug naaar Tijdmachine

1981

Zwarte Dijk (Rijen)

De naam Zwarte Dijk verwijst naar een oude veldnaam. De naam kwam al voor in 1456. Een dijk is een enigszins verhoogde weg door moeras of heide, hier donker van kleur in tegenstelling tot groene dijken die met gras begroeid waren.
Op 27 oktober 1981 viel het besluit om deze weg in Rijen de naam Zwarte Dijk te geven.