Terug naaar Tijdmachine

1976

Driehoek (Gilze)

De Driehoek is een doodlopende straat vanaf de Bavelseweg tussen twee akkers door, die op de kadasterkaart van 1832 Groote en Kleine Driehoek werden genoemd. Deze L-vormige straat is alles wat er na de ruilverkaveling is overgebleven van twee doorgaande zandwegen, de Raakeindsche Heistraat en de Raakeindsche Laagstraat.
Op 15 maart 1976 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Driehoek te geven.