Terug naaar Tijdmachine

1958

Korte Voren (Gilze)

Deze straat is genoemd naar de vorm die akkers in de omgeving hebben. De straat komt al voor in de legger van verpondingen van 1700: 'Cortte Vooren westwaarts den Nerfschen weg'.
Op 18 maart 1958 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Korte Voren te geven.