Terug naaar Tijdmachine

1972

Molenschotsedijk (Gilze)

De Molenschotsedijk is een oude weg tussen Gilze en Molenschot. De weg werd vroeger ook wel Molenschotsebaan genoemd. Het was vroeger een zandweg dwars over de heide. De weg werd al in het cijnsboek van 1456 genoemd: 'te Verhoven aen de vroente tussen de Bredasche ende Molenschotse wegen'. Bij de aanleg van de A58 werd de weg enigszins verlegd en kreeg hij een viaduct over de rijksweg.
Op 13 november 1972 viel het besluit om deze weg in Gilze de naam Molenschotsedijk te geven.