Terug naaar Tijdmachine

1952

Schouteveld (Gilze)

Een schout was een functionaris, die de Heer van Stad en Land van Breda benoemde. Hij had de leiding over het plaatselijk bestuur, de schepenbank, hoewel hij daar geen lid of voorzitter van was. De activiteiten van de schout hadden een bestuurlijk en justitieel karakter. Hij mocht kleine boetes opleggen en moest zorgen voor de handhaving van orde en rust.
Met de benaming 'veld' werd oorspronkelijk het open, woeste veld aangeduid. Na ontginning bleef zo’n naam soms aan het stuk grond gehecht of werd hij toegevoegd aan de naam van de ontginner. Schouteveld duidt dus mogelijk op een ontginning door een schout.
Op 12 december 1952 viel het besluit om deze straat in Gilze de naam Schouteveld te geven.