Terug naaar Tijdmachine

1870

Looierij Joh. Rouws Gilze

In 1870 kocht Petrus J. Rouws de looierij van Boumans van Rijsewijk aan de Biestraat, nu Horst, in Gilze. Hij bleef hier looien tot aan zijn overlijden in 1879.
De weduwe Rouws hertrouwde in 1881 met J.C. Brouwers die toen looier werd. Petrus J. Rouws junior kwam daarna als opvolger in de looierij. In 1919 overleed hij; de looierij werd verhuurd aan diverse andere looiers. Toen de drie zonen van de weduwe Rouws volwassen waren, namen zij de looierij in gebruik. Zij zagen wel brood in de nieuwe snellere looimethoden en bouwden een looierij in de Oranjestraat.
Tijdens de oorlogsjaren 1941 – 1945 boden de droogzolders van deze looierij onderdak aan enkele klassen van de jongensschool, die door de Duitsers uit hun school waren verdreven.
In 1969 werd de looierij gesloten.