Terug naaar Tijdmachine

1901

Firma F. Jacobs-Coppens Gilze

Franciscus Jacobs kreeg in maart 1901 een vergunning om een looierij aan de huidige Molenstraat in Gilze te beginnen. Enkele zonen gingen hier aan de slag, terwijl twee andere thuis het beroep van schoenmaker uitoefenden. De familie Jacobs was heel ondernemend. Twee zonen begonnen een eigen schoenmakerij, één zoon kocht in 1917 de looierij van Hoevenaars aan de Kerkstraat en een andere zoon begon een looierij in Riel.
De jongste zoon Frans bleef op de ouderlijke looierij aan de huidige Molenstraat werken. Tussen 1923 en 1927 kwamen er enkele keren uitbreidingen en werd de looierij een fabriek. Er kwam een walkvat met elektromotor. De zonen van Frans, Kees en Piet Jacobs kwamen als opvolgers in de fabriek. Zij schakelden van zoolleder over op andere leersoorten, zoals tuigleder en overleersoorten.
Het was de kleinste en ook de laatste leerfabriek die in Gilze in bedrijf bleef.
In 1991 werd de concurrentie te groot en moest ook deze leerfabriek de productie staken.