Terug naaar Tijdmachine

1900

De Waag

Rond de eeuwwisseling (1900) nam het gemeentebestuur de taak op zich om de goederen, die op het station werden verladen, als onafhankelijke instantie te wegen. Maar het duurde tot 1921 voor de eerste waagmeester, W. Brouwers, werd benoemd. Na enkele jaren verminderde de belangstelling voor de waag, zodat de gemeente deze taak afstootte. De waag werd overgedragen aan een particulier en kwam te staan bij de leerfabriek van Adriaansen op het Stationsplein.