Terug naaar Tijdmachine

1744

Sterfte onder rundvee

Door de jaren heen leden de boeren veel schade door veesterfte en misoogsten. Zo ook tussen 1744 en 1756, dit keer door sterfte onder het rundvee. Bij boer Marijnus Wirken bijvoorbeeld stierven in een tijdsbestek van twaalf jaar eenendertig beesten. Met een opgegeven schadepost van f 1.000.0.0. (rijnsgulden) , spande hij de kroon. De totale schadepost onder 32 boeren in Gilze en Rijen liep in deze twaalf jaar op tot een bedrag van f. 11.660.0.0.
Op verzoek van de Landsvergadering (overlegorgaan in de Baronie) werden lijsten met schadeposten gemaakt. Of de boeren na opgaaf van de schade ook een vergoeding kregen uitgekeerd, is in het archief niet terug te vinden.