Terug naaar Tijdmachine

1743

Christoffel Hoffert, legerchirurgijn

Het dorpsbestuur stelde in 1743 Christoffel Hoffert aan als chirurgijn. Maar liefst 45 jaar, tot zijn overlijden in 1788 zou hij in die functie blijven. Hij was tot 1743 chirurgijn in het leger in Schoonhoven. Hij ging in Gilze wonen. Net als zijn voorgangers kreeg hij een jaarlijkse bijdrage van vijftig gulden voor gratis behandeling van de armen. In 1744 kreeg hij twintig gulden extra ‘om hem deese plaatse tot zijn verblijf beter te animeren’. En in 1750 kreeg hij dat ook ‘tot sijn beter subsistentie’(levensonderhoud). Zijn vrouw Johanna van Oosterhout was vroedvrouw en zij kreeg 25 gulden per jaar. In 1759 vroeg Christoffel om verhoging van hun inkomen. Ze konden niet rondkomen. Het gezin woonde in een huurhuis in Gilze. Bij de grote dorpsbrand in 1762 ging ook het huis van Hoffert verloren.
Chirurgijns hadden niet gestudeerd; ze waren de voorlopers van de universitair opgeleide dokters en de huisartsen.