Terug naaar Tijdmachine

1669

Gilze en Rijense grondbezitters bekend

Uit het verpondingsboek van 1669 weten we welke personen in de gemeente op dat moment grond bezaten, wat zij erop verbouwden en hoeveel (grond)belasting zij in dat jaar moesten betalen. Dat laatste was afhan¬kelijk van de oppervlakte en de kwaliteit van de gronden. Er waren in dat jaar onder de bewoners 132 grote en kleine grondbezitters. Ook waren er mensen van buiten Gilze en Rijen die hier een stuk grond in eigendom hadden. Uit de lijsten is niet op te maken welke percelen in huur werden uitgegeven.
Interessant is te zien wie in 1669 de grote boeren waren. Ook wordt duidelijk dat de boeren bij hun aanstede (boerderij) een groese (later dries) en coolhof (moestuin) hadden. De groese was bestemd voor het jongvee. De grond die ze in eigendom hadden, was bij de meeste boeren verdeeld in zaailand, akkers, weide, moervelden, heivelden en bij de enkele grote boeren een perceel bos.