Terug naaar Tijdmachine

1669

Boerenschans in Gilze

Brabant heeft in het verleden veel te lijden gehad van overvallen en plunderingen, vooral tijdens de Tachtigjarige oorlog. Daarom bouwde de bevolking vaak een gezamenlijke wijkplaats, een (boeren)schans. Op Verhoven was in 1669 nog zo’n boerenschans aanwezig. Een boerenschans bestond meestal uit een rechthoekige aarden wal, soms met een sloot er omheen, waarachter de bevolking zich in tijden van groot gevaar met het vee kon terugtrekken (verschansen).