Terug naaar Tijdmachine

1817

Veredelen van rundvee

Provincie en gemeenten in Brabant stelden begin negentiende eeuw voorschriften op over aankoop en keuring van stieren. Op die manier wilden ze de kwaliteit van de veestapel verbeteren. In 1817 kocht onze gemeente vier springstieren. Er kwam een reglement op het houden van stieren, op de hoeveelheid stieren per dorp en op wie een stier mocht houden. Het bedrag voor iedere dekking bepaalde een commissie in overleg met de gemeente. Een commissie met leden van de gemeenteraad controleerde zelfs of de boeren zich aan alle regels hielden. De drie raadsleden Willem Willemen, Nicolaas Knaapen en Jan Baptist de Swart hielden toezicht. Veehandelaar Govert Aarts uit Gilze en bouwman Bartholomeus Verheijden uit Rijen werden in 1846 tot deskundigen benoemd.