Terug naaar Tijdmachine

1926

Zuivelhandel in Rijen

In 1926 richtte Koentje Jansen een zuivelfabriekje aan de Stationsstraat in Rijen op. De boeren leverden melk, zowel aan hem als aan de Coöperatieve Zuivelfabriek. En net als de coöperatie ging Jansen consumptiemelk venten. Rinus Aarts werd toerrijder bij deze zuivelhandel. Hij bezorgde melk in nagenoeg heel Rijen; aanvankelijk per bakfiets, later met een paardje en daarna per jeep. Hij zou er 24 jaar blijven en kreeg de bijnaam van Marijntje de melkboer. Begin jaren dertig richtte Koentje Jansen bij zijn fabriekje ook een zuivelwinkel op in de Stationsstaat.
In 1933 kreeg ook Jaones van den Ouweland een vergunning om met consumptiemelk langs de deur te gaan. De boter die hij verkocht was handmatig gekarnd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de tijden moeilijk voor de zuivelhandel; hij kwam tijdelijk stil te liggen en de boeren leverden veel minder melk aan.
Intussen verkochten drie bedrijven consumptiemelk aan de deur. Tussen melkfabriek ‘De Hoop’ en Koentje Jansen ontstond hier veel geharrewar over. In 1953 gingen ze samenwerken en verdeelden ze de bezorgroutes. De firma Jansen kreeg het zuidelijk deel van Rijen en de zuivelfabriek het noordelijk deel.