Terug naaar Tijdmachine

1926

Fok- en Controleverenigingen voor melkvee opgericht

Het inkomen van de boeren hier op de zandgronden moest in de eerste helft van de twintigste eeuw grotendeels uit de melkvoorziening komen. De melk bepaalde voor een groot gedeelte het financieel resultaat van het bedrijf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 1926 de Fok- en Controleverenigingen in de vier kerkdorpen werden opgericht. Deze verenigingen hadden als doel de melkproductie en het vetgehalte per koe te controleren en vast te stellen. Ze registreerden ook de afstamming. Deze verenigingen hebben bestaan tot alles digitaal werd geregeld.