Terug naaar Tijdmachine

1949

RK Boerinnenbond in Gilze opgericht

In Gilze werd op 22 december 1949 de ‘Vereniging Heilige Bernadette’ opgericht als afdeling van de Katholieke
Vrouwen Organisatie van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond Tilburg.
In 1990 werd deze naam bij notariële akte omgezet in KVO, Katholieke Vrouwen Organisatie van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. De vereniging was bedoeld voor vrouwen van 18 jaar en ouder. Het doel was een ontmoetings- en contactpunt van en voor vrouwen te zijn, op basis van de Katholieke geloofsovertuiging en levensvisie, het agrarisch zijn en/of betrokken zijn bij de plattelandssamenleving. Na verloop van een aantal jaren konden ook vrouwen die van oorsprong niet agrarisch gebonden waren, lid worden. De naam ‘Vereniging Heilige Bernadette’ stond ook in 1990 nog in de notariële akte, maar werd in de praktijk niet meer gebruikt. In 2015 werd de naam veranderd in Vrouwen van Nu.