Terug naaar Tijdmachine

1949

Lagere landbouwschool in Hulten opgericht

Al tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog konden boerenzonen op verschillende plaatsen binnen de gemeente land- en tuinbouwcursussen volgen. Soms met subsidie van het Rijk, de Provincie, de gemeente, van particulieren en de plaatselijke afdelingen van de Boerenbond. In  1949 richtte de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) de Lagere Landbouwschool in  Hulten op, waar leerlingen na de lagere school terecht konden. Toon Metsaars werd benoemd tot hoofd van de school. Op de restanten van een oude vliegtuighangar (Wärmehalle), waarin de Duitsers ook vliegtuigen repareerden, werd in 1951 een tweeklassige landbouwschool met woonhuis gebouwd; op het adres Rijksweg 11 A en B. In afwachting van deze nieuwe school kregen de leerlingen les in een klaslokaal van de lagere school, aan de overkant van de Rijksweg.  Het aantal leerlingen groeide hard. Eind jaren vijftig  was de school land- én tuinbouwschool geworden en werd het gebouw uitgebreid met drie lokalen en een groot handvaardigheidslokaal voor de lessen machineonderhoud.  Midden jaren zestig keerde het tij. De belangstelling en dus het aantal leerlingen liep fors terug. In de regio hielden steeds meer boerderijen op te bestaan, omdat er geen opvolgers waren. De NCB besloot de school in Hulten te sluiten. In 1967 ging het land- en tuinbouwonderwijs definitief naar Tilburg.  De gemeente kocht het gebouw aan de Rijksweg.