Terug naaar Tijdmachine

1928

Werkzaam in de land- en tuinbouw

Het aantal gezinshoofden dat werkzaam was in de land- en tuinbouw was in 1928 in Rijen ongeveer 11%, in Gilze 24%, en in Molenschot en Hulten ieder 60% van de beroepsbevolking.