Terug naaar Tijdmachine

1650

Bruggen en paden in Rijen

Oude gemeenterekeningen vertellen ons dat Rijen in vroeger tijden enkele bruggen had. In de wintermaanden gaf het water veel overlast. Bruggen zorgden ervoor dat bewoners in het natte seizoen toch met droge voeten de plaats van bestemming konden bereiken. In 1650 was er, zo blijkt uit een rekening, een brug in de Kerkstraat, een in de straat bij Aert Anthonisse, een in de Leegstrate en een in den Hoeck. In 1728 was er sprake van een brug aan het Moerdijxken en later kwam er nog een brug in de Schoorstraat en in de Mosstraet.
Paarden en karren maakten veel gebruik van de doorgaande wegen naar Dongen, Gilze en Oosterhout; de mensen die aan deze wegen woonden, moesten ze regelmatig onderhouden. De voetpaden lagen vaak verscholen tussen velden en bossen. Zo liepen er paden en karrensporen richting kerk, school en de heimolen op de Molenheide. Bewoners die vanuit een bepaalde wijk richting kerk liepen, maakten hun eigen paden.