Terug naaar Tijdmachine

1650

Herberg van Jan Geeridt Brocken, Gilze

Jan Geeridt Brocken had rond 1650 een boerderij-herberg aan de Biestraat in Gilze (nu Biestraat 5). Zijn naam werd ook wel als Brock en Brocx geschreven. Het dorpsbestuur betaalde in 1656 voor de verteringen in deze herberg van ‘scheepenen, gesworens ende lantmeters’. Na het overlijden van Jan Geeridt nam eerst zijn weduwe en daarna zijn zoon Cornelis de taveerne over. Na 1709 is niets meer bekend over deze herberg.