Terug naaar Tijdmachine

1915

Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond in Rijen

In 1915 werd in Rijen een afdeling van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond opgericht; in 1929 telde die al 110 leden.
De Boerenbond maakte zich in Rijen sterk voor de oprichting van een pakhuis (later Boerenbond genoemd) met producten voor de landbouwers en de oprichting van een slagerij voor noodslachtingen. Het eerste pakhuis in Rijen stond naast de Boterfabriek in de Wilhelminastraat, later kwam het in de Pastoor Gillisstraat. In 1938 verhuisde het pakhuis naar de Hoeksestraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1944, werd de winkel vernield en pas in 1953 op dezelfde plaats weer opgebouwd.  Geleidelijk groeide het pakhuis uit tot een Boerenbondwinkel met steeds meer artikelen, waar iedere Rijenaar terecht kon. In 1973 droeg het bestuur de winkel in zijn geheel over aan de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging (CAV). In 1997 verhuisde de winkel naar een nieuwe moderne winkel aan de Mary Zeldenrustlaan. De winkel staat daar anno 2018 nog steeds. Ook op andere terreinen was de NCB in Rijen actief. De Boerenbond voerde bijvoorbeeld jarenlang actie tegen de gemeente over de afvoer van slecht en vies afvalwater van de looierijen. Dat liep via de afwateringssloten op de landerijen, op weilanden waar koeien graasden. Ook beijverde de NCB zich samen met de Looiersvereniging voor een laad- en losplaats aan het Wilhelminakanaal.