Terug naaar Tijdmachine

1915

Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond in Gilze

In 1915 werd in Gilze een afdeling van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) opgericht. De Boerenbond maakte zich in Gilze sterk voor de oprichting van een pakhuis (later Boerenbond genoemd) met producten voor de landbouwers en de oprichting van een slagerij voor noodslachtingen. Het pakhuis kwam in het voormalige pand van M. van den Wildenberg aan de Nieuwstraat. Op het terrein naast het pakhuis stond een slachthuisje voor noodslachtingen. Later in 1960 werd er een nieuw pakhuis gebouwd en door burgemeester Van Mierlo geopend. Het pakhuis ging over naar de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging (CAV). Geleidelijk groeide het pakhuis uit tot een Boerenbondwinkel met steeds meer artikelen, waar iedere Gilzenaar terecht kon. Anno 2018 kent Gilze nog steeds een Boerenbondwinkel: op het adres Lange Wagenstraat 61.