Terug naaar Tijdmachine

1898

Rijen krijgt een boterfabriek

In 1898 werd in Rijen een boterfabriek opgericht. De naam was Coöperatieve Boterfabriek ‘De Hoop’. Bij de oprichting hadden zich 53 leden ingeschreven. De bouw van de fabriek was aanbesteed voor 2685 gulden en de levering van de machines op stoomkracht voor 4415 gulden. De fabriek kwam in de Wilhelminastraat te staan, waar nu winkelcentrum De Laverije is. Op 24 februari 1898 werd de eerste steen gelegd en amper drie maanden later, op 21 mei, ontving de fabriek de eerste melk. De eerste directeur van de coöperatie was F. Galema, de eerste machinist Jan de Hoon en de eerste botermaker Adr. De Hoon. In de begintijd werden de bestuurders nogal eens bespot en kregen ze tegenwerking van de botermijnen. Maar ze maakten er al snel een bloeiend bedrijf van. Dankzij tactische propaganda wisten ze alle boeren van Rijen, Molenschot, Laareind en Steenoven voor het lidmaatschap te winnen. De afzet van de boter ging ver over de landsgrenzen heen. In het najaar van 1914 besloot de ledenvergadering voortaan ook consumptiemelk te verkopen. In 1919 werkten er zeven volwassen mannen en een jongen. De fabriek was al snel te klein en de ene verbouwing volgde op de andere. Vervolgens besloten ze in 1927 in de Pastoor Gillisstraat een nieuwe fabriek te bouwen. In de oude boterfabriek kwam een looierijtje. Het gebouw is uiteindelijk afgebroken met de komst van winkelcentrum De Laverije.