Terug naaar Tijdmachine

1950

Nieuwe tijd breekt aan voor de boeren

Na de de Tweede Wereldoorlog duurde het nog even voordat de boerenstand weer op een aanvaardbaar peil kon produceren.
Maar vanaf de jaren vijftig brak een nieuwe tijd aan, vooral dankzij de mechanisatie. De veeteelt in onze gemeente breidde uit. De boeren vergrootten en vernieuwden hun stallen voor runderen en voor varkens. Veel boeren konden het financieel niet bolwerken en stopten met hun bedrijf. Maar de boeren die het wel redden, ontwikkelden hun bedrijf in snel tempo. En dat leidde in de eenentwintigste eeuw tot boterbergen, melkquota en vooral veel veeziektes, zoals vogelgriep, varkenspest en Q-koorts. De regering schafte in april 2015 het melkquotum weer af. De reactie hierop was dat de boeren met melkvee hun stallen weer gingen uitbreiden. Gevolg hiervan was een teveel aan fosfaatuitstoot. In 2016 moest de veestapel verplicht weer met tien procent inkrimpen.