Terug naaar Tijdmachine

1950

Leen Brouwers, eerste vrouwelijk bestuurslid Wit-Gele Kruis Rijen

Eind 1924 was het Wit-Gele Kruis Rijen opgericht. Het bestuur bestond in de beginjaren voornamelijk uit notabelen en geestelijken, alleen maar mannen. In de jaren vijftig was dat de Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) een doorn in het oog. Ze vonden dat er ook vrouwen in hoorden. Binnen de KAV beschikten ze over een capabele vrouw, Leen Brouwers, die zich ook wel voor het bestuur van het WGK in wilde zetten. Bij de eerstvolgende jaarvergadering zagen de vrouwen hun kans schoon. Een van de bestuursleden was aftredend maar herkiesbaar. Een groep van zeker twintig vrouwen ging naar de bijeenkomst en schoof voor aanvang Leen Brouwers als kandidaat naar voren. Omdat er zoveel vrouwen in de zaal waren, werd zij met ruime meerderheid uit de twee kandidaten gekozen. De mannelijke gegadigde werd toegevoegd bestuurslid.