Terug naaar Tijdmachine

1909

Boerenleenbank in Rijen

Het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek nam het initiatief om in Rijen een Boerenleenbank op te richten. In bestuursvergaderingen van de Zuivelfabriek kwam het belang ervan voor de leden, vaak naar voren. Deze leenbanken werkten overal heel goed en werden als een zegen voor de boerenstand beschouwd. De Centrale Bank organiseerde een lezing en daar was veel belangstelling voor. Na de lezing besloten acht heren tot de oprichting van een Boerenleenbank in Rijen. De directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek T. Terwisscha van Scheltinga werd de eerste kassier. De eerste zittingen werden gehouden op 18 mei 1909 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Op de middagen dat er markt was, was de bank dicht.
In de beginjaren konden de boeren hun geld wegzetten tegen 3%. Ze legden wel in, maar leenden weinig. Tijdens de beide oorlogen verdween het geld bij de meesten nog in een oude sok. Maar na de Tweede Wereldoorlog gingen de omzetten van de Boerenleenbank fors omhoog en werd gedacht aan splitsing van fabriek en bank. De bank ging zelfstandig verder.