Terug naaar Tijdmachine

1909

Geld halen op de fabriek in Rijen

De kleine boer had altijd gebrek aan geld en moest regelmatig bij een koopman, fabrikant of winkelier lenen. Vaak tegen een hoge rente. De NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) maakte de boeren bekend met het coöperatieve landbouwkrediet. De plaatselijke Boerenleenbanken hebben met hun lage rente (4%) en gemakkelijke voorwaarden het leven van veel boeren verlicht. In 1909 nam het bestuur van Coöperatieve Zuivelfabriek ‘De Hoop’ in Rijen het initiatief tot de oprichting van een Boerenleenbank. Ze verschafte de bank veertig jaar onderdak. De eerste kassier was de directeur van de zuivelfabriek T. Terwisscha van Scheltinga.