Terug naaar Tijdmachine

1954

Start van Oranje comit├ęs in de gemeente

Sinds 2013, na de inhuldiging van Willem-Alexander tot Koning, wordt zowel in Gilze als in Rijen op 27 april Koningsdag gevierd. Voor die tijd waren er overal Koninginnedagfeesten. Voor de evenementen op en rond die dag is in Gilze sinds de vijftiger jaren het Oranjecomité verantwoordelijk. In Rijen was hiervoor in 1954 een Oranjecomité opgericht dat in 1956 werd omgezet in een Oranje Stichting. De organisatie in Rijen is nu al jaren in handen van de Stichting Juin die onder de naam Oranjeboel diverse activiteiten opzet.
In Molenschot en Hulten is het Oranjecomité een onderdeel van Vereniging Ontspanning Molenschot, respectievelijk Belangenvereniging Hulten.