Terug naaar Tijdmachine

1954

Rijense Biljartfederatie opgericht

Elke gemeente kent nogal wat liefhebbers van biljart. En sommigen doen dat in clubverband. In Rijen werd in 1954 de Rijense Biljartfederatie opgericht. Hieronder vallen 21 verenigingen die op negen locaties spelen; in Rijen en in Molenschot.
Maar ook bij de ouderenbonden/seniorenverenigingen wordt volop gebiljart. Elk jaar wordt er een gemeentelijke competitie van biljartende senioren gehouden.
In 1952 was de oprichting van de Gilzer Biljartbond; deze heeft vijf verenigingen. En natuurlijk wordt ook in Gilze gebiljart bij de Bond van ouderen.