Terug naaar Tijdmachine

2015

Katholieke Vrouwenorganisatie wordt Vrouwen van Nu

In Gilze was sinds 1949 een KVO (Katholieke Vrouwenorganisatie) actief, in Hulten zelfs al vanaf 1946. In 2015 besloten de vrouwen om verder te gaan als lokale afdelingen van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu. De KVO begon ooit als Boerinnenbond en richtte zich niet alleen tot boerinnen maar tot alle plattelandsvrouwen. Als Vrouwen van Nu werken ze mee aan de missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. Ze adviseren beleidsmakers en ondersteunen ‘vrouwen die het verschil maken’ op de thema's duurzaamheid, inrichting van leefgebied en sociale leefomgeving. Elk jaar organiseren ze in maart een Vrouwenweek.
Het archief van de KVO Gilze is overgedragen aan Heemkring Molenheide.