Terug naaar Tijdmachine

1933

IJsclub in Rijen opgericht

In 1933 verleende de gemeente subsidie voor de start van een ijsclub in Rijen. De club kreeg veertig procent van de aanlegkosten. De gemeente stelde wel als eis dat bij de aanleg werkloze inwoners aan de slag konden. De club legde de ijsbaan aan op één van de leemputten in de buurt van de steenfabriek in Rijen. Die putten waren ontstaan bij het afgraven van leem voor de steenfabricage. De voormalige 400-meterbaan is nog steeds zichtbaar. Op die plek liggen nu vleermuizenkelders. De ijsclub heeft ongeveer dertig jaar bestaan.