Terug naaar Tijdmachine

1934

Rioleringsplan Gilze opgesteld

De gemeenteraad besloot in 1934 dat er definitief een rioleringsplan moest komen. Vanwege de volksgezondheid hadden de woningen een gesloten rioleringssysteem nodig. Vooral omdat de leerlooierijen veel ernstig vervuild water afvoerden. In overleg met de gemeente namen in Gilze enkele fabrieken aan de Nieuwstraat en de Lange Wagenstraat het initiatief om in de Broekakkers bezinkingsvijvers aan te leggen. In die vijvers werd het rioolwater al gedeeltelijk gezuiverd, voordat het via het openbare waterloopstelsel werd afgevoerd.