Terug naaar Tijdmachine

2002

Toneel in Gilze

Sinds 2002 heeft Gilze een toneelvereniging, De Gilse cast. Deze vereniging is voortgekomen uit de Plattelandsjongeren. De repetities houden ze in Sporthal Achter de Tuintjes. In maart verzorgen ze steeds de jaarlijkse uitvoering.
Er is nog een tweede toneelvereniging in Gilze, namelijk het Gils cabaret. Deze vereniging werd in 2008 opgericht en verzorgt om de twee jaar een voorstelling in Cultureel Centrum De Schakel. De groep is ook heel actief met optredens bij andere verenigingen. De club telt bijna twintig leden.
Zowel in Gilze als in Molenschot is er een toneelclub van de Bond van Ouderen. In Gilze is dat T.I.G. (Tot Ieders Genoegen) en in Molenschot De Rietganzen.