Terug naaar Tijdmachine

2002

Leden voor de jeugdgemeenteraad gekozen

Op dezelfde dag als de 'grote' gemeenteraadsverkiezingen werden op 6 maart 2002 in de gemeente Gilze en Rijen voor het eerst jeugdraadverkiezingen gehouden. Terwijl de volwassenen hun keuze op stemmachines kenbaar maakten, kozen leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen hun eigen vertegenwoordigers - twee per school - met potlood en papier. Dit om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeentelijke organisatie en het lokale bestuur. 's Middags kwamen de twintig gekozenen op het gemeentehuis bij elkaar om zich door burgemeester R. Roep te laten feliciteren en afspraken over de officiële installatie van de jeugdgemeenteraad te maken.
Sinds 2002 worden er nu jaarlijks in groep 7 en 8 van alle scholen jeugdgemeenteraadsverkiezingen gehouden.