Terug naaar Tijdmachine

1922

Kerkkoor Sint Cecilia in Molenschot actief

Molenschot hoorde lange tijd, tot 1879, onder de parochie van Gilze. In 1887 werd de H. Annakerk geopend en de kerk kreeg een eigen koor. De exacte begindatum is niet bekend, maar in ieder geval was er in 1922 een koor dat Sint Cecilia heette. Later heette dit Kerkkoor St. Anna, en tegenwoordig Parochiekoor. Het was, zoals overal, eerst een mannenkoor. Vanaf 1966 is het een gemengd koor.