Terug naaar Tijdmachine

1922

Overtollig water in Het Rijens Broek

De boeren in het Rijens Broek hadden al eeuwenlang last van overtollig water en daardoor vaak moeite in natte jaargetijden om hun percelen te bereiken. De afwatering van het gebied was al onvoldoende en daarbij kwam voor het overgrote deel van de boeren ook nog afvalwater van de leerverwerkende industrie. Die loosde dat vanaf de negentiende eeuw op de velden en dat gaf overlast. Het gemeentebestuur kreeg in die periode tal van klachten van boeren en burgers, maar wist daar geen raad mee. Het schakelde deskundigen van buiten in, maar een oplossing bleef uit. In 1922/1923 werd het Waterschap in Brabant opgericht; de waterlopen in het Broek werden verbeterd. Maar dat bleek allemaal niet voldoende, het Rijens Broek bleef veel en veel te nat. Pas met de afronding van de ruilverkaveling in 1984 kwam er verbetering.