Terug naaar Tijdmachine

1919

Postduivenvereniging De Luchtbode in Gilze opgericht

Wanneer de eerste postduivenvereniging in Gilze precies werd opgericht is niet bekend, maar al in 1905 werd P.V. de Oorlogsbode in een krantenartikel genoemd. De vereniging nam deel aan een wedvlucht die het Departement van Oorlog had georganiseerd. Ook de opheffingsdatum van de vereniging is niet bekend. In 1919 werd een nieuwe postduivenvereniging opgericht met de naam P.V. de Luchtbode; de vereniging kwam in een looierij in de Lange Wagenstraat bij elkaar. Later verhuisde de club naar een looierij in de Ridderstraat en vervolgens naar een café aan het Steenakkerplein. Inmiddels heeft de vereniging bij café De Hooikar haar clublokaal.
De vereniging begon pas in 1923 met grote wedvluchten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de duivensport in opdracht van de Duitsers stil.
In de jaren twintig van de vorige eeuw bestond er in Gilze korte tijd een tweede postduivenvereniging die P.V. De Gevleugelde Vrienden heette. Deze club kwam bij hotel De Kronen bij elkaar.